Klachtenregeling - Taxi Unieck

Klachtenregeling

Klachtenregeling: Heeft u een klacht?

Als dienstverlenend bedrijf stellen wij alles in het werk om u zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt (niets menselijks is ons vreemd), of dat u om andere redenen niet tevreden bent over onze organisatie. Wanneer dit het geval is, hopen wij dat u direct contact met ons opneemt, zodat wij samen met u een goede oplossing kunnen zoeken om zodoende het probleem op te lossen. Wij gaan er vanuit dat uw klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg. Uw klacht geeft on de kans eventuele fouten te herstellen en onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren. Wij behandelen uw klacht met grote zorgvuldigheid en nemen iedere klacht serieus.

Veel klachten ontstaan door misverstanden, die vaak in een goed gesprek recht gezet kunnen worden. Dit gesprek heeft dan ook onze voorkeur. Bovendien kunnen wij ons hierdoor ook een beter beeld vormen over de aard van de klacht en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. WE hopen met deze aanpak snel tot een oplossing te komen.

Is het probleem op deze manier niet oplosbaar of heeft een gesprek niet uw voorkeur, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen.